Eis Kontaktdaten

Dir fannt eis och op Facebook oder ënner folgende Kontaktdaten

Telefon: +691 699 197

Adress: 2a, rue des champs Steinfort

6-11 Joer: Wëllefcher – Kontaktpersoun:

Steffi Linster (wellef@stengefort.lgs.lu)

11-14 Joer: AvEx – Kontaktpersoun:

Anouk Rauchs (avex@stengefort.lgs.lu)

14-17 Joer: CaraPio – Kontaktpersoun:

Georges Bosseler (carapio@stengefort.lgs.lu)

Allgemeng Ufroen – Gruppechefen
(gc@stengefort.lgs.lu)

Chalet Stengefort

Kontakt

15 + 11 =